direct naar inhoud van Regels
Plan: Hoeverdijk 23 Borkel en Schaft
Status: vastgesteld
Plantype: wijzigingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.WPhoeverdijk23-VA01

Regels

Hoofdstuk 1 Inleidende regels

Artikel 1 Begrippen

1.1 plan:

het wijzigingsplan 'Hoeverdijk 23 Borkel en Schaft' van de gemeente Valkenswaard;

1.2 wijzigingsplan

de geometrisch bepaalde planobjecten als vervat in het GML-bestand met identificatienummer NL.IMRO.0858.WPhoeverdijk23-VA01 met de bijbehorende regels;

Hoofdstuk 2 Bestemmingsregels

Artikel 2 Van toepassing verklaring

2.1 Van toepassing verklaring verbeelding

Dit wijzigingsplan wijzigt de verbeelding behorende bij het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Valkenswaard, identificatienummer NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01, zoals gewijzigd vastgesteld op 27 juni 2013, overeenkomstig de wijze, zoals vervat in de verbeelding behorende bij onderhavig wijzigingsplan.

2.2 Van toepassing verklaring regels

Op dit wijzigingsplan zijn de regels van het bestemmingsplan 'Buitengebied' van de gemeente Valkenswaard, identificatienummer NL.IMRO.0858.BPbuitengebied-OH01, zoals gewijzigd vastgesteld op 27 juni 2013, van toepassing, met dien verstande dat aan artikel 22.4.3 het navolgende sublid onder c wordt toegevoegd:


'Het gebruiken en het (doen) laten gebruiken van de voor 'Wonen' aangewezen gronden indien niet aan de kwaliteitsverbeterende maatregel is voldaan en dus de voormalige overtollige agrarische bedrijfsbebouwing niet is gesloopt'.


Hoofdstuk 3 Slotregels

Artikel 3 Slotregel

Dit wijzigingsplan wordt aangehaald als:

Wijzigingsplan 'Hoeverdijk 23 Borkel en Schaft' van de gemeente Valkenswaard.

Vastgesteld door burgemeester en wethouders van Valkenswaard d.d. 20 juni 2017

De secretaris, De burgemeester,