Bijlagen bij de toelichting:

 

1.       Bodemonderzoek: Rapport Verkennend Bodemonderzoek Hoeverdijk 23 te Borkel en Schaft

d.d. 18 november 2016 van Lankelma Geotechniek Zuid BV

 

2.       Geuronderzoek: Inventarisatie geurbelasting Hoeverdijk 23 te Valkenswaard
d.d. 27 oktober 2016 van Jonkers Advies, Adviseurs in Omgevingsrecht.