direct naar inhoud van Inhoudsopgave
Plan: Gerechtelijke uitspraak Dommelkwartier
Status: concept
Plantype: gerechtelijke uitspraak
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.GUdommelkwartier-VA01

Inhoudsopgave

Op 16 oktober 2013 heeft de Raad van State het beroep van de Verening Bewust Ongerust en anderen gegrond verklaard, voor zover het het bestemmingsplan betreft. Het besluit van 31 januari 2013 is wegens strijd met artikelen 6.3 en 7.4 van de Verorening ruimte 2012 vernietigd, voor zover het betreft de deelgebieden 'Hoppenbrouwers' en 'Weegbree' zoals aangeduid op de bij de uitspraak gevoegde kaart 1. Het bestemmingsplan is voorwat betreft het natuurgedeelte wel in stand gebleven en onherroepelijk geworden.

Tussen een bestemmingsplan en gelijktijdig vastgestelde exploitatieplannen bestaat een samenhang die onder meer is af te leiden uit de artikelen 6.12 en 8.3, derde lid, van de Wro en uit de functie van het exploitatieplan voor de verwezenlijking van het bestemmingsplan. Gelet op deze samenhang tussen het bestemmingsplan en de exploitatieplannen, alsmede gelet op de samenhang die in het onderhavige geval bestaat tussen de verschillende onderdelen van het exploitatieplan, zijn in dit geval ook de exploitatieplannen "Weegbree" en "Hoppenbrouwers" vernietigd.