Bestemmingsplan

Stakenborgakker
Gemeente Valkenswaard

Imro-code: b_NL.IMRO.0858.BPstakenborgakk-VO01_200

Planstatus: Voorontwerp
Datum: 29 mei 2020Bijlagen bij de toelichting

deel uitmakende van het bestemmingsplan


Bijlage A

Akoestisch onderzoek Wegverkeerslawaai Stakenborgakker te Valkenswaard,

Econsultancy, Rapportnummer 11197.006, D2, 15-05-2020

Bijlage B

Archeologisch bureauonderzoek en verkennend booronderzoek Stakenborgakker te Valkenswaard,

Econsultancy, Rapportnummer 11197.002, versie 2, 20-05-2020

Bijlage C

Verkennend Bodemonderzoek en verkennend onderzoek asbest in bodem Stakenborgakker (ong) te Valkenswaard,

Econsultancy, Rapportnummer 11197.001, D1, 30-01-2020

Bijlage D

Quickscan flora en fauna Stakenborgakker te Valkenswaard,

Econsultancy, Rapportnummer 11197.004, D1, 04-02-2020

Bijlage E

Onderzoek stikstofdepositie Stakenborgakker te Valkenswaard,

Econsultancy, Rapportnummer 11197.007, D1, 20-01-2020

Bijlage F

Rapportage watertoets Stakenborgakker te Valkenswaard,

Econsultancy, Rapportnummer 11197.003, D2, 15-05-2020

Bijlage G

Ladder voor duurzame verstedelijking woningbouw,

Stec groep, 27 juni 2015

Bijlage H

Quickscan bedrijven en milieuzonering Stakenborgakker te Valkenswaard,

Econsultancy, Rapportnummer 11197.005, D2, 18-05-2020

Bijlage I

Vormvrije m.e.r.-beoordeling Stakenborgakker Valkenswaard, Econsultancy,

Rapportnummer 11197.008, D3, 15-05-2020

Bijlage J

Nader onderzoek asbest in bodem Stakenborgakker te Valkenswaard,

Econsultancy, Rapportnummer 11197.011, D1, 18 mei 2020

Versie ten behoeve van publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl

Gemaakt op 29 mei 2020 door CADeR