Bestemmingsplan

Stakenborgakker
Gemeente Valkenswaard

Imro-code: NL.IMRO.0858.BPstakenborgakk-VO01

Planstatus: Voorontwerp
Datum: 29 mei 2020

Bijlagen bij de regels

deel uitmakende van het bestemmingsplan


Bijlage A

Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage B

Waarde Archeologie

Bijlage C

Beleidsnota Parkeernormering Gemeente Valkenswaard - Beleidsregels naar aanleiding van de bouwverordening van de Gemeente Valkenswaard,

Gemeente Valkenswaard, 19 oktober 2008

Versie ten behoeve van publicatie op www.ruimtelijkeplannen.nl

Gemaakt op 29 mei 2020 door CADeR