direct naar inhoud van 5.3 Beeldkwaliteit
Plan: Schaapsloop 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPschaapsloop2-VA01

5.3 Beeldkwaliteit

Het plangebied is in de welstandsnota specifiek aangegeven als bedrijventerrein en als groengebied. Het bedrijventerrein is aangewezen als een gebied met een neutrale betekenis. Het welstandstoezicht is met name gericht op het handhaven van de basiskwaliteit.

Bedrijventerrein Schaapsloop 2

De meeste bedrijventerreinen in de gemeente Valkenswaard hebben weinig allure en uitstraling en worden vaak gekarakteriseerd met een rommelig uiterlijk. De randen van de recentelijk aangelegde bedrijventerreinen vormen hier op een enigszins positieve uitzondering. Het beleid is er dan ook op gericht de uitstraling van de terreinen waar mogelijk te verbeteren door middel van het streven naar architectonische variatie en kwaliteit en naar herinrichting van de openbare ruimte. Hierbij dient extra aandacht aan de randen, die het aanzicht van het terrein vormen, te worden besteed.