direct naar inhoud van 4.1 Bestaande ruimtelijke kwaliteit
Plan: Schaapsloop 2
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPschaapsloop2-VA01

4.1 Bestaande ruimtelijke kwaliteit

Het bedrijventerrein Schaapsloop 2 ligt aan de zuidrand van Valkenswaard en typeert zich als een recentelijk aangelegd grootschalig bedrijventerrein. Hoewel de meeste bebouwing stamt uit de jaren ’90 tot 2000, heeft het gebied veel overeenkomsten met Schaapsloop 1. Met name de inrichting van de openbare ruimte en het gevarieerde bebouwingsbeeld komen sterk overeen. Over het algemeen zijn de bedrijfspanden van Schaapsloop 2 vrij kleinschalig van karakter. Het bedrijventerrein is te karakteriseren als een gemengd terrein met een bovenlokaal karakter. Echter, het centraal gelegen forse bedrijfsgebouw lijkt veel op de grote panden van Schaapsloop 1. De ontsluitingsweg De Vest vormt een scheidslijn in twee gebieden. Het verschil uit zich hoofdzakelijk in de schaal en datering van de bebouwing. De bebouwing ten noorden van de Vest kenmerkt zich door vrij bescheiden bebouwing.

Historie

De naam 'Schaapsloop' ontleent het bedrijventerrein aan het natuurgebied met ven dat centraal in het bedrijventerrein ligt. De omgeving waar het industrieterrein op gevestigd is, bestond in het begin van de vorige eeuw uit de Turfbergsche heide, waarin een ven lag. In het ven werden de schapen gewassen en vervolgens door de herder naar de heide gedreven. Dit zou dan ook de naamgeving van de Schaapsloop verklaren.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPschaapsloop2-VA01_0005.png"

Afbeelding 6: Topgrafische kaart 1840