direct naar inhoud van 5.1 Ruimtelijke structuur
Plan: Schaapsloop 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPschaapsloop1-VA01

5.1 Ruimtelijke structuur

Het algemene ruimtelijke uitgangspunt is het behoud van de ruimtelijke karakteristiek van het bedrijventerrein. Deze ruimtelijke karakteristiek bestaat hoofdzakelijk uit het bebouwingspatroon, de groen- en waterstructuur en de verkeersstructuur. Aan de hand van deze aspecten en een aantal specifieke onderwerpen, worden hieronder de ruimtelijke uitgangspunten beschreven.

5.1.1 Bebouwingspatroon

Het bestaande bebouwingspatroon van het plangebied wordt in het nieuwe bestemmingsplan gerespecteerd. De situering en vormgeving van de hoofdgebouwen wordt afgestemd op de geldende bestemmingsplanmogelijkheden. Het ruimtelijke kwaliteitsbeleid is gericht op het handhaven van de basiskwaliteit. Hierdoor zijn beperkte uitbreidingen (in oppervlakte) van de hoofdgebouwen is in beginsel mogelijk.

5.1.2 Groenstructuur

Het structurele groen in het plangebied is als 'Groen' bestemd dan wel als 'Verkeer'. Binnen deze verkeersbestemming is herinrichting mogelijk. Het groen dat is opgenomen in de verkeersbestemming betreft groen van ondergeschikt belang. De diverse EHS gronden zijn als Natuur bestemd. Dit omvat onder andere het aanwezige Park. Het park herbergt belangrijke natuurwaarden en vormt eem belangrijk schakel voor de groenstructuur van Valkenswaard.