direct naar inhoud van 3.3 Regionaal beleid
Plan: Schaapsloop 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPschaapsloop1-VA01

3.3 Regionaal beleid

3.3.1 Woonvisie Regio Eindhoven

Op basis van Het Geniale Wonen en het uitgangspunt “lokaal doen wat lokaal kan”, is gekomen tot het volgende voorstel voor de uitdagingen voor het regionale woonbeleid dat uitgewerkt wordt in de Regionale Woonvisie 2011-2020:

 • a. Zuidoost-Brabant als internationale (kennis)economie;
  • 1. Creëer unieke woonmilieus (en bind kenniswerkers en bedrijven);
  • 2. Oog voor lage-lonen-arbeidsmigranten;
 • b. Sterke steden en vitaal platteland;
  • 1. Sorteer voor op krimp;
  • 2. Balans tussen verstedelijking en leefbaarheid kleine kernen;
 • c. Herstructurering en transformatie;
  • 1. Duurzaam vernieuwen;
  • 2. Herbestemming en transformatie.

De Regionale Woonvisie is op 28 juni 2012 vastgesteld.