direct naar inhoud van 2.1 Situering
Plan: Schaapsloop 1
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPschaapsloop1-VA01

2.1 Situering

Voorliggend bestemmingsplan omvat de bebouwing gelegen aan de zuidoostzijde van Valkenswaard. Dit gebied is gelegen aan de rand van Valkenswaard. De begrenzing is afgestemd op de in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan 'Zeelberg' en 'Schaapsloop 2' en de bestemmingsplannen 'BrakenBunders', Wolberg, Buitengebied en 'Warande'. Op de hieronder afgebeelde overzichtskaart is het plangebied nader aangeduid, waarbij inzicht wordt gegeven in de ligging ten opzichte van de omliggende gebieden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPschaapsloop1-VA01_0001.jpg"

Afbeelding 1: In ontwikkeling zijnde bestemingsplannen