Bijlagen bij de toelichting:

 

 

Bijlage A: Motivatie matrix

 

Bijlage B: Waterparagraaf

 

Bijlage C: Bodemonderzoek

 

Bijlage D: Flora- en Faunaquickscan

 

Bijlage E: Stikstofdepositie onderzoek in het kader van een voortoets ten behoeve van de ontwikkeling Wellnesscentrum Valkenswaard

 

Bijlage F: Akoestisch onderzoek ten behoeve van nieuwbouw wellnesscentrum gelegen aan de Past. Heerkensdreef te Valkenswaard

 

Bijlage G: Luchtkwaliteit onderzoek ten behoeve van nieuwbouw wellnesscentrum gelegen aan de Past. Heerkensdreef te Valkenswaard

 

Bijlage H: Inventarisatie externe veiligheidsrisico’s rondom het beoogde plan wellness-centrum gelegen aan de Past. Heerkensdreef te Valkenswaard

 

Bijlage I: Quickscan Archeologie Het gegraaf te Valkenswaard