direct naar inhoud van 4.2 Bestaande functionele kwaliteit
Plan: Mozaïek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPmozaiek-VA01

4.2 Bestaande functionele kwaliteit

Het woongebied met een landelijk karakter (en enigzins agrarisch) bevindt zich ten zuidwesten van het centrum van Valkenswaard en is bereikbaar via de Kromstraat en de Luikerweg. Daarnaast grenst het gebied aan de west zijde aan het buitengebied en aan de zuidzijde aan een woongebied.

Wonen

De woonfunctie is de belangrijkste functie in het plangebied en blijft in stand. Alle reguliere woningen zijn als zodanig bestemd.

Agrarisch

Binnen het plangebied is op diverse locaties sprake van agrarische gronden en bedrijven. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de in het plangebied voorkomende agrarische bedrijven.

Adres   Gebruik  
Noordelijke percelen aan de Goorkes   Agrarisch (tuinbouw)  
Zuidelijke percelen aan de Goorkes   Agrarisch (grasland)  
Percelen achter de Kromstraat 55-57   Agrarisch (kassen)  
Kromstraat 48   Agrarisch hulp/neven bedrijf  

Bedrijven

Binnen het plangebied is op diverse locaties sprake van (niet agrarische) bedrijven. In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de in het plangebied voorkomende (niet agrarische) bedrijven.

Adres   Gebruik  
Kromstraat 17   Touringcar bedrijf  
Dommelseweg 17 - 15 -13   Garage bedrijf  
Korenstraat (naast nr 2.)   Nutsvoorziening  

Detailhandel en horeca

Binnen het plangebied is op diverse locaties sprake van detailhandel of horeca. Deze locaties zijn met name geconcentreerd in noordoostelijke deel van het plangebied (in aansluiting op het centrumgebied van Valkenswaard). In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de in het plangebied voorkomende detailhandels- en horecabedrijven.

Adres   Gebruik  
Dommelseweg 1 en 3   Detailhandel  
Dommelseweg 8   Detailhandel  
Dommelseweg 9   Horeca  
Luikerweg 25a   Detailhandel  
Molenweg 4   Horeca  

Overige functies

Naast de woonfunctie en agrarische functies is er op enkele locaties binnen het plangebied sprake van andere functies zoals een atelier. In onderstaande tabel zijn de binnen het plangebied overige functies opgenomen.

Adres   Gebruik  
Amundstraat 1 en 5   Buurthuis en sportveld  
Antwerpsebaan 6   Atelier