direct naar inhoud van Artikel 13 Verkeer
Plan: Mozaïek
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPmozaiek-VA01

Artikel 13 Verkeer

13.1 Bestemmingsomschrijving

De voor 'Verkeer' aangewezen gronden zijn bestemd voor:

 • a. wegen, straten en pleinen;
 • b. voet- en fietspaden;
 • c. parkeervoorzieningen;
 • d. groenvoorzieningen;

met de daarbijbehorende:

 • e. bouwwerken, geen gebouwen zijnde;
 • f. evenementen;
 • g. geluidwerende voorzieningen;
 • h. nutsvoorzieningen;
 • i. speelvoorzieningen;
 • j. terrassen, behorende bij een aansluitende horecabestemming;
 • k. water en waterhuishoudkundige voorzieningen.
13.2 Bouwregels

Op de gronden zijn uitsluitend de volgende bouwwerken toegestaan ten behoeve van de in artikel 13.1 omschreven bestemming, waarbij tevens wordt voldaan aan de volgende bepalingen:

13.2.1 Bouwwerken
 • a. bouwwerken die gerekend worden tot de specifieke uitrusting van een weg, mits de bebouwing van geringe afmetingen is en met uitzondering van verkoop en/of afleverpunten voor motorbrandstoffen;
 • b. fietsenstallingen;
 • c. andere bouwwerken, geen gebouwen zijnde, met een maximale bouwhoogte van 3 meter.