direct naar inhoud van 8.3 Zienswijzen
Plan: Kloosterpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01

8.3 Zienswijzen

Het ontwerp bestemmingsplan heeft voor een periode van 6 weken ter visie gelegen, van 24 mei 2012 tot en met 4 juli 2012. Gedurende de tervisielegging heeft het Waterschap aangegeven dat ze kunnen instemmen met het plan en is er één zienswijze ontvangen. De zienswijze heeft niet geleid tot aanpassing van het plan. In het raadsvoorstel is een samenvatting en beantwoording van de zienswijze opgenomen. Het raadsvoorstel is opgenomen in bijlage 7 Raadsvoorstel.