direct naar inhoud van 8.1 Overleg
Plan: Kloosterpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01

8.1 Overleg

Het voorontwerp bestemmingsplan is op grond van artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening voor overleg toegezonden aan de daartoe in aanmerking komende instanties. Er zijn reacties ontvangen van waterschap De Dommel, de provincie Noord-Brabant en SRE. In bijlage 6 Inspraakverslag is het inspraakverslag opgenomen met daarin een samenvatting en beantwoording van de reacties. Naar aanleiding van de reacties is het bestemmingsplan aangepast.