direct naar inhoud van 5.2 Programma
Plan: Kloosterpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01

5.2 Programma

Binnen het plangebied wordt een gemengd programma gerealiseerd van wonen en commerciële ruimten. Op de begane grond van de bebouwing aan de Luikerweg kunnen commerciële ruimten worden gerealiseerd als aanloopgebied van het centrum van Valkenswaard. Het betreft hier kantoren, dienstverlening, maatschappelijke functies en beperkt horeca. Ten aanzien van de horeca betreft het de handhaving van de bestaande horeca als zijnde café / restaurant met de mogelijkheid voor een hotel. Het betreft totaal maximaal 800 m2 BVO commerciële ruimten waarvan maximaal 400 m2 BVO ten behoeve van horeca. Op de verdieping is ruimte voor logies bij de hotelfunctie tot maximaal 400 m2 per verdieping.

In het plan worden maximaal 67 appartementen gerealiseerd in de vrije sector. Daarnaast worden er circa 40 appartementen gerealiseerd in de betaalbare huur voor de doelgroepen mensen met een zorgindicatie, senioren en starters. De appartementen worden gerealiseerd vanaf 60 m2. De herontwikkeling van het plangebied beantwoordt hiermee voor een belangrijk deel aan de woningbehoefte binnen de gemeente Valkenswaard. De realisatie van 67 appartementen in de vrije sector past binnen het beleid van de gemeente Valkenswaard. Het beleid en ook het woningbehoefteonderzoek geeft aan dat de vraag naar nieuwe appartementen binnen de gemeente zeer gering is. Een aantal locaties is nog wel aangewezen voor de ontwikkeling van appartementen. Het betreft onder andere het plangebied. Hierbij is een capaciteit aangegeven van maximaal 67 appartementen. De overige appartementen worden gerealiseerd in de betaalbare huur.

De appartementen die gerealiseerd worden in de betaalbare huur zijn bedoeld voor mensen met een zorgindicatie, senioren en starters. In het geval van zorgappartementen betreft het woningen waar het verkrijgen van extramurale verzorging, verpleging, begeleiding en hotel- en welzijnsdiensten op afroep mogelijk is. Het plangebied is zeer geschikt voor de ontwikkeling van zorgappartementen vanuit verschillende oogpunten. Ten eerste is het plangebied gelegen in de directe nabijheid van de voorzieningen in het centrum van Valkenswaard en kunnen bewoners hier te voet gebruik van maken (winkels, medische voorzieningen, kerk, bushaltes, etc.). Ten tweede is het plangebied gelegen in de directe nabijheid van een zorginstelling zodat bewoners gebruik kunnen maken van de voorzieningen van deze zorginstelling. Tenslotte zorgt de ruimtelijke structuur met het realiseren van twee compacte bouwvolumes en voldoende wooneenheden voor een goede mogelijkheid voor het realiseren van de zorgcomponent.