direct naar inhoud van 5.1 Stedenbouwkundig plan
Plan: Kloosterpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01

5.1 Stedenbouwkundig plan

Belangrijk bij de herontwikkeling van de locatie 'Kloosterpark' is het realiseren van een nieuw stukje stedelijk weefsel dat zich voegt in de context van de omgeving. Ruimtelijke structuren worden gehandhaafd, versterkt en toegevoegd. Zo wordt aan de Luikerweg een bebouwingswand gerealiseerd in de bestaande rooilijn. De rooilijn wordt iets rechtgetrokken zodat een deel van de bebouwing iets terug komt te liggen ten opzichte van de huidige situatie. Het betreft slechts een kleine verschuiving in een deel van de rooilijn. In principe blijft het huidige straatprofiel van de Luikerweg ongewijzigd en het vormt de entree tot het centrum van Valkenswaard en de Markt. De historisch smalle corridor tussen de Dommelseweg / Florapark en de Markt blijft hierbij behouden zoals ook aangegeven in het Masterplan. Het betreft een stenig en stedelijk straatprofiel met aaneengesloten lintbebouwing waarbij de bebouwing hoger kan worden dan in de huidige situatie. Het betreft een goothoogte die varieert van 9,5 tot 11,5 meter. Belangrijk hierbij is dat het zicht op de toren van de kerk behouden blijft. In de beeldkwaliteit wordt een stedelijke bebouwingswand voorgestaan aansluitend op een historische bouwstijl met een sterke verticale geleding en een geleding van de totale gevelwand in verschillende panden. Het betreft appartementen met op de begane grond de mogelijkheid voor commerciële ruimten, in totaal vier bouwlagen met een vijfde laag in de kap. De ontwikkeling voorziet hiermee in het behoud en de versterking van de historische kwaliteiten van de locatie specifiek aan de Luikerweg.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01_0013.jpg"

Stedenbouwkundig plan Kloosterpark

Direct naast de pastorie wordt de bebouwing iets teruggelegd, achter de voorgevelrooilijn van de pastorie. Tevens wordt de bebouwing lager gerealiseerd dan aan de Luikerweg voor een passende aansluiting op het monumentale pand. Direct naast de pastorie is een opening voor de bereikbaarheid van het binnenterrein. Het vormt een route voor langzaamverkeer vanuit het centrum en de Markt naar het plangebied en het achterliggende Kloosterplein.

Op het binnenterrein wordt een nieuw gebouw gerealiseerd. Het gebouw heeft een alzijdige oriëntatie met aan vier zijden appartementen. Door deze situering worden heldere ruimtes gemaakt naar alle zijden en vormt het gebouw samen met de omliggende ruimtes een sterke samenhang. Binnen het huidige grote bouwblok van Molenstraat – Luikerweg – Maastrichterweg – Kloosterplein ontstaat hiermee een kleinere eenheid die beter aansluit op de schaal- en maatverhoudingen van bouwblokken in het centrum van Valkenswaard. Het gebouw zorgt voor een passende straatwand aan de Molenstraat en het Kloosterplein. Tevens creëert het een straatwand naar het nieuwe binnenplein en naar de nieuwe route voor langzaamverkeer langs de pastorietuin richting de Markt. Aan deze zijde is het belangrijk om de pastorietuin goed af te schermen met een muur en een groene inrichting met bv. leibomen. Het zal gedeeltelijk een nieuwe muur betreffen ter verbetering van de huidige muur van betonelementen. Hierbij zal aandacht zijn voor de monumentale waarden van de pastorie en de kerk.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01_0014.jpg"

Doorsnede Luikerweg - Kloosterplein

Binnen het nieuwe gebouw wordt een gedifferentieerde bouwhoogte voorgesteld. Het gaat om twee bouwlagen met een derde woonlaag in de kap aan de zijden van de Molenstraat, het Kloosterplein en de pastorietuin. Dit sluit aan op de bouwmassa's van de woningen aan de Molenstraat in twee bouwlagen met een kap. Aan de zijde van het nieuwe plein wordt het gebouw gerealiseerd in drie bouwlagen met een vierde woonlaag in de kap. In bouwhoogte wordt hiermee binnen het plangebied een overgang gemaakt van stedelijk aan de Luikerweg afbouwend richting de Molenstraat en het Kloosterplein. Het geheel staat iets verhoogd op een half verdiepte parkeergarage. Aan de zijde van Molenstraat, het Kloosterplein en de pastorietuin wordt een goothoogte aangehouden van maximaal 7 meter. De bouwhoogte is afgestemd op de omgeving en wordt als passend gezien binnen het centrum van Valkenswaard.

Door de situering van de bebouwing in een straatwand aan de Luikerweg en in het gebouw op het binnenterrein ontstaat er een nieuwe pleinruimte binnen het plangebied: het Kloosterpark. De pleinruimte is zo gesitueerd dat er vanaf het plein een directe zichtrelatie is naar de kerk zodat deze een belangrijk rol speelt op het plein. Er ontstaat een afgestemd geheel tussen de verschillende pleinwanden en de inrichting van het plein waarbij de verschillende elementen in verhouding zijn tot elkaar. Door de wand van het nieuwe gebouw op het binnenterrein in een lichte knik te realiseren, wordt een enigszins besloten vorm gegeven aan het plein. Door deze situering zijn er diverse aanleidingen om in de inrichting van het plein beslotenheid en kleinschaligheid te introduceren. Het plein ligt iets verhoogd ten opzichte van de omgeving op een half verdiepte parkeergarage. Het betreft een niveauverschil van 1 meter.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01_0015.jpg"

Impressie bouwplan

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01_0016.jpg"

Impressie binnenterrein met half verdiepte parkeerkelder