direct naar inhoud van 4.1 Ruimtelijke en functionele kwaliteit
Plan: Kloosterpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01

4.1 Ruimtelijke en functionele kwaliteit

4.1.1 Ruimtelijke structuur

Algemeen

De kern van Valkenswaard is, met ongeveer 20.000 inwoners, de grootste kern van de gelijknamige gemeente. De gemeente Valkenswaard is gelegen in het zuiden van de provincie Noord-Brabant, ten zuiden van Eindhoven. De gemeente grenst aan de zuidelijke zijde aan België.

Het plangebied ligt in het centrum van Valkenswaard en grenst aan de rooms-katholieke kerk en bijbehorende pastorie. De locatie is reeds herkenbaar op de historische kaart. Op deze kaart is de loop van de omliggende wegen goed zichtbaar. Langs deze wegen is van oudsher lintbebouwing aanwezig. Aan de loop van de wegen en de situering van de bebouwing is in de loop der jaren niets veranderd. Wel heeft de lintbebouwing aan de verschillende wegen zich verdicht.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01_0007.jpg"

Historische kaart Valkenswaard met aanduiding plangebied

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01_0008.jpg"

Bron: Croonen Adviseurs

Bebouwing

Op het terrein is momenteel lintbebouwing aan de Luikerweg en de Molenstraat aanwezig. De Luikerweg is de doorlopende weg richting Hasselt (België). De luikerweg kent een ruim profiel dat ter hoogte van het plangebied sterk versmald. Het vormt een smalle corridor tussen het Florapark / Dommelseweg en het Marktplein, die historisch kenmerkend is voor de entree tot het Marktplein. De bebouwing in de directe omgeving aan de Luikerweg betreft overwegend historische bebouwing in twee bouwlagen met kap (hoge verdiepingshoogten). De afgelopen decennia zijn enkele panden vernieuwd in twee en drie lagen met een kapverdieping.

De Molenstraat is een zijstraat van de Luikerweg. Het betreft een woonstraat met vrijstaande en twee-onder-éénkap woningen in twee bouwlagen met een kap. Aan de achterzijde van de lintbebouwing aan deze wegen zijn diepe achtertuinen gesitueerd.

Ten oosten van de locatie loopt de Maastrichterweg. Ter hoogte van de locatie is alleen bebouwing aan de oostzijde van deze weg aanwezig. Aan de westzijde is de kerk met tuin gesitueerd. Via de Molenstraat en de Maastrichterweg is een parkeerplaats ten zuiden van de locatie te bereiken, het Kloosterplein. Deze parkeerplaats is bestemd voor bezoekers van het centrumgebied.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01_0009.jpg"

4.1.2 Groenstructuur

Rondom de kerk is een waardevolle beeldbepalende groenstructuur aanwezig. Deze zal behouden blijven. De groenplek heeft niet alleen waarde voor de locatie, maar is tevens opgenomen in het straatbeeld van de Maastrichterweg. Bij ontwikkeling van de locatie zal rekening worden gehouden met de kwaliteit van dit groengebied.

Op het perceel staan geen monumentale of beeldbepalende bomen die bij ontwikkeling behouden moeten blijven.

4.1.3 Verkeersstructuur

De wegen grenzend aan, en in de omgeving van het plangebied zijn verschillend in hiërarchie. De Luikerweg heeft een belangrijke verkeersfunctie als verbinding tussen Eindhoven en België en is zeer belangrijk in de structuur en de opbouw van het dorp. De Molenstraat en Maastrichterweg zijn zijstraten en minder belangrijk in de opbouw van het dorp en daarom lager in de hiërarchie. De Molenstraat heeft voor autoverkeer geen aansluiting op de Luikerweg.