direct naar inhoud van 2.2 Bestaande juridische regeling
Plan: Kloosterpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01

2.2 Bestaande juridische regeling

Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan “Centrum Deelgebied II”. Dit bestemmingsplan is op 24 april 1980 vastgesteld door de gemeenteraad en op 14 juli 1980 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten.


Het grootste gedeelte is bestemd als “Woondoeleinden II”. Binnen deze bestemming zijn woningen toegestaan met op de begane grond in beperkte mate detailhandel en horeca. De achterzijde van de percelen aan de Luikerweg zijn bestemd als “Tuin”.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01_0002.jpg"

Uitsnede plankaart bestemmingsplan "Centrum Deelgebied II"


Er is een nieuw bestemmingsplan 'Centrum' in voorbereiding waar het plangebied deel van uitmaakt. Het voorontwerp van dit plan heeft in de periode van 19 april tot en met 16 mei 2012 ter inzage gelegen.


Omdat het een conserverend bestemmingsplan betreft, gebaseerd op de vigerende juridische regelingen, is het plangebied daarin bestemd conform de huidige situatie met de bestemmingen 'Wonen', 'Horeca', 'Bedrijf', 'Tuin' en 'Verkeer'. In het grootste deel van het gebied geldt de bestemming 'Wonen' met aan de Luikerweg gestapelde woningen en gemengde doeleinden op de begane grond en aan de Molenstraat twee aaneengebouwde woningen. De bedrijfsbestemming is toegekend aan de nutsvoorziening aan de Molenstraat.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01_0003.jpg"

Uitsnede verbeelding voorontwerp bestemmingsplan "Centrum"


De gewenste herontwikkeling van het plangebied is in geen van beide bestemmingsplannen mogelijk. Daarom is een nieuwe juridische regeling benodigd.