direct naar inhoud van 1.1 Aanleiding en doel
Plan: Kloosterpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01

1.1 Aanleiding en doel

Bouwbedrijf H. Pennings is voornemens aan de Luikerweg en de Molenstraat een tweetal appartementengebouwen te realiseren, met aan de Luikerweg op de begane grond de mogelijkheid voor commerciële ruimten. Binnen de gebouwen zullen verschillende woningtypes gerealiseerd worden voor verschillende doelgroepen en in verschillende prijscategorieën. Het betreft de ontwikkeling van maximaal 67 woningen in de vrije sector en circa 40 woningen in de betaalbare huur voor de doelgroepen mensen met zorgindicatie, senioren en starters. Tevens zal een nieuwe pleinruimte, een binnentuin c.q. wintertuin en een parkeerkelder worden gerealiseerd.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 28 juni 2011 ingestemd met het opstellen van een bestemmingsplan voor de voorgenomen ontwikkeling.

Ter plaatse van het plangebied geldt het bestemmingsplan “Centrum Deelgebied II”. Dit bestemmingsplan is op 24 april 1980 vastgesteld door de gemeenteraad en op 14 juli 1980 goedgekeurd door Gedeputeerde Staten. Het initiatief tot herontwikkeling is strijdig met het vigerende bestemmingsplan. Om deze reden is voor het plangebied een nieuw bestemmingsplan opgesteld waarmee de voorgenomen ontwikkeling mogelijk wordt gemaakt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01_0001.jpg"

Uitsnede topografische kaart met globale ligging plangebied. Bron: Atlas Noord-Brabant, 2005