direct naar inhoud van Artikel 7 Algemene bouwregels
Plan: Kloosterpark
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkloosterpark-VA01

Artikel 7 Algemene bouwregels

7.1 Ondergeschikte bouwdelen

Bij de toepassing van het bepaalde ten aanzien van het bouwen worden ondergeschikte bouwdelen als plinten, pilasters, kozijnen, gevelversieringen, ventilatiekanalen, schoorstenen, liftschachten, trappenhuizen, gevel- en kroonlijsten, overstekende daken, luifels, erkers en balkons buiten beschouwing gelaten, mits:

  • a. de overschrijding van bouw- c.q. bestemmingsgrenzen niet meer dan 1,5 meter bedraagt;
  • b. luifels, erkers en balkons boven openbare ruimten niet lager gebouwd worden dan:
    • 1. 4,20 m boven peil ter hoogte van de rijbaan en een strook van 0,50 meter breedte aan weerszijden;
    • 2. 2,20 m boven peil ter hoogte van andere wegdelen.
  • c. de veiligheid van weggebruikers niet in gevaar komt.