direct naar inhoud van 5.1 Ruimtelijke structuur
Plan: Kernwinkelgebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkernwinkelgebied-VA01

5.1 Ruimtelijke structuur

Het algemene ruimtelijke uitgangspunt is het behoud van de ruimtelijke karakteristiek van het kernwinkelgebied. Deze ruimtelijke karakteristiek bestaat hoofdzakelijk uit het bebouwingspatroon, de groenstructuur en de verkeersstructuur. Aan de hand van deze aspecten en een aantal specifieke onderwerpen, worden hieronder de ruimtelijke uitgangspunten beschreven.

5.1.1 Bebouwingspatroon

Het bestaande bebouwingspatroon van het plangebied wordt in het nieuwe bestemmingsplan gerespecteerd. De situering en vormgeving van de hoofdgebouwen wordt afgestemd op de huidige aanwezige bebouwing. Toevoegingen van nieuwe hoofdgebouwen is niet mogelijk.

Beperkte uitbreidingen (in oppervlakte) van de hoofdgebouwen is in beginsel mogelijk, mits de specifieke kenmerken en ruimtelijke karakteristieken van de desbetreffende deelgebieden in acht worden genomen. Hieronder wordt in ieder geval de beschreven ruimtelijke structuur (zie paragraaf Bestaande ruimtelijke kwaliteit) verstaan, zoals onder andere het behoud van het kernwinkelgebied en de cultuurhistorische betekenis en beeldbepalende bebouwingscomposities (o.a. de uitlopers van de Verzetsstrijdersplein in de Karel Mollenstraat Zuid en de Bakkerstraat).

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPkernwinkelgebied-VA01_0017.png"

Figuur 16: beeldbepalende bebouwingscomposities (met geel aangegeven), volgend uit de welstandsnota

5.1.2 Groenstructuur

Het structurele groen in het plangebied is als 'Groen' bestemd.Groen van ondergeschikt belang is opgenomen in de verkeersbestemming. Binnen deze verkeersbestemming is herinrichting mogelijk. De groenstructuur wordt mede bepaald door het aanwezige particuliere groen (tuin) en het groene karakter van de wegprofielen.

5.1.3 Verkeersstructuur

Het kernwinkelgebied is gelegen binnen de de parkeerring die gevormd wordt door de Carolusdreef, Valkenierstraat, Europalaan, Leenderweg en Waalreseweg. Voor wat betreft verkeer is de bestaande verkeersstructuur als zodanig bestemd in voorliggend bestemmingsplan. Dit omvat onder andere de Eindhovenseweg (N69). De Eindhovenseweg loopt van oudsher dwars door het kemwinkelgebied en het centrum van Valkenswaard en vormt de verbinding tussen Eindhoven en Hasselt.