direct naar inhoud van 2.1 Situering
Plan: Kernwinkelgebied
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPkernwinkelgebied-VA01

2.1 Situering

Voorliggend bestemmingsplan omvat de bebouwing gelegen in het centrum van Valkenswaard. Dit gebied is gelegen ten noorden van de markt. De begrenzing is afgestemd op de in ontwikkeling zijnde bestemmingsplan 'Centrum' en de bestemmingsplannen 'BrakenBunders' en 'Valkenswaard Noord'. Op de hieronder afgebeelde overzichtskaart is het plangebied nader aangeduid, waarbij inzicht wordt gegeven in de ligging ten opzichte van de omliggende gebieden.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPkernwinkelgebied-VA01_0001.jpg"

Afbeelding 1: In ontwikkeling zijnde bestemingsplannen