direct naar inhoud van 4.2 Bestaande functionele kwaliteit
Plan: Hoge Akkers
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPhogeakkers-VA01

4.2 Bestaande functionele kwaliteit

Hoge Akkers is hoofdzakelijk een woongebied en bevindt zich direct ten zuiden van het centrum en ten noorden van het bedrijventerrein Schaapsloop.

Woonfunctie

De woonfunctie is de belangrijkste functie in het plangebied en blijft in stand. Alle reguliere woningen zijn als zodanig bestemd (met de bestemming 'Wonen'). In het gebied komen zowel grondgebonden woningen als gestapelde bouw voor. De gestapelde woningen zijn aangeduid op de verbeelding.

Maatschappelijk

De maatschappelijke functies (bruin in de navolgende afbeelding) omvatten onder andere de brandweer, buurthuis en een kinderdagverblijf.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPhogeakkers-VA01_0006.jpg"

Afbeelding 6: Maatschapelijke functies in het plangebied

Adres   Gebruik  
Maastrichterweg 51   Brandweer  
Tussen Peperstraat 8-10   Kinderdagverblijf  
Klappermanstraat 17   Buurthuis  

Bedrijven, detailhandel en dienstverlening

Binnen het plangebied is op diverse locaties sprake van bedrijvigheid. In afbeelding 7 zijn de voorkomende bedrijven opgenomen. Uitsluitend zijn bestaande bedrijven toegestaan, daarnaast is het toegestaan beperkt uit te breiden, indien de uitbreiding uit het oogpunt van hinder, past binnen de omgeving waar deze zich bevindt.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPhogeakkers-VA01_0007.jpg"

Afbeelding 7: Bedrijvigheid in het plangebied

Adres   Bedrijf   Categorie  
Peperstraat 56   Kapsalon   1  
Peperstraat 58   Installatiebedrijf   2  
Pepperstraat 77   Magazijn / opslag   -  
Achter Heistraat 9   Autobedrijf   2  
Hoge Akkers 36   Autoschade herstelbedrijf (+spuiterij)   3  
Hoge Akkers 38     2  
Maastrichterweg 53 A (dienstverlening)   Brandbeveiliging   1  
Maastrichterweg 53 B (detailhandel)   Golfartikelen   1  
Emmalaan 26   Gemeentewerf (+ brandweerkazerne)   3  
Emmalaan 28   Stichting bloemencorso Valkenswaard   1  

Verkeer en parkeren

Voor wat betreft verkeer is de bestaande verkeersstructuur als zodanig bestemd in voorliggend bestemmingsplan. Parkeren in het plangebied vindt zowel plaats op eigen terrein als op de openbare weg. Binnen het plangebied zijn een aantal garageboxen aanwezig, deze zijn als zodanig aangeduid binnen de bestemming 'Verkeer'.