direct naar inhoud van 4.1 Bestaande ruimtelijke kwaliteit
Plan: Hoge Akkers
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPhogeakkers-VA01

4.1 Bestaande ruimtelijke kwaliteit

De wijk Hoge Akkers bestaat hoofdzakelijk uit woningen, grotendeels dateren de woningen uit de jaren '50. Na de organische groei van de bebouwingslinten tot aan de 1950 is valkenswaard op een meer planmatige wijze verder gegroied (waaronder voorliggend gebied, zie afbeelding 5). Kenmerkend voor een groot deel van deze gebieden zijn de smalle, diepe kavels gelegeven aan oude wegenstructuren, ingeklemd tussen de planmatige woonwijken (o.a. de Hoge Akkers). Het gebied kent een vrij hoge bebouwingsconcentratie, met over het algemeen een of twee bouwlagen met kap.

Het gebied kent een vrij eenvoudig en strak stratenpatroon. Het wegprofiel is symetrisch en de bebouwing is met name op de straat georiƫnteerd. Hoewel de verschillende woningtypen veelal afwisselend aan de weg gelegen zijn, bestaat er toch een sterke samenhang in het straatbeeld. Rust in het straatbeeld ontstaat door de hoofdmassa en kapvormen.

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPhogeakkers-VA01_0005.jpg"

Afbeelding 5: Topgrafische kaart 1840