direct naar inhoud van Artikel 18 Algemene aanduidingsregels
Plan: Hoge Akkers
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPhogeakkers-VA01

Artikel 18 Algemene aanduidingsregels

18.1 veiligheidszone - lpg
  • a. De gronden ter plaatse van de aanduiding 'veiligheidszone - lpg' zijn, behalve voor de daar voorkomende bestemmingen, mede bestemd voor de bescherming van het veiligheidsrisico van kwetsbare en beperkt kwetsbare objecten vanwege de verkoop van LPG. Het is op deze gronden niet toegestaan kwetsbare of beperkt kwetsbare objecten op te richten.
  • b. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 18.1 onder a en de 'veiligheidszone - lpg' verkleinen indien uit nader onderzoek kan worden aangetoond, naar het oordeel van het bevoegd gezag, dat de veiligheidszone kleiner is.
  • c. Het bevoegd gezag kan bij omgevingsvergunning afwijken van het bepaalde in artikel 18.1 onder a en de 'veiligheidszone - lpg' verwijderen mits de betreffende risicovolle inrichting ter plaatse is beĆ«indigd.