direct naar inhoud van 8.1 Overleg
Plan: Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01

8.1 Overleg

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit op de ruimtelijke ordening (Bro) is het voorontwerpbestemmingsplan 'Centrum' voorgelegd aan de de daartoe in aanmerking komende instanties.Van de gevoerde inspraakprocedure is een eindverslag opgesteld dat in de bijlage is opgenomen. In de bijlage is een verslag opgenomen waarin de inspraakreacties en de reacties uit het vooroverleg worden besproken.