direct naar inhoud van 5.1 Ruimtelijke structuur
Plan: Centrum
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01

5.1 Ruimtelijke structuur

Het algemene ruimtelijke uitgangspunt is het behoud van de ruimtelijke karakteristiek van het centrumgebied. Deze ruimtelijke karakteristiek bestaat hoofdzakelijk uit het bebouwingspatroon, de groenstructuur en de verkeersstructuur. Aan de hand van deze aspecten en een aantal specifieke onderwerpen, worden hieronder de ruimtelijke uitgangspunten beschreven.

5.1.1 Bebouwingspatroon

Het bestaande bebouwingspatroon van het plangebied wordt in het nieuwe bestemmingsplan gerespecteerd. De situering en vormgeving van de hoofdgebouwen is afgestemd op de huidige aanwezige bebouwing. Toevoegingen van nieuwe hoofdgebouwen is niet mogelijk.

Beperkte uitbreidingen (in oppervlakte) van de hoofdgebouwen is in beginsel mogelijk, mits de specifieke kenmerken en ruimtelijke karakteristieken van de desbetreffende deelgebieden in acht worden genomen. Hieronder wordt in ieder geval de beschreven ruimtelijke structuur verstaan, zoals onder andere het behoud van het kernwinkelgebied en de cultuurhistorische betekenis en beeldbepalende bebouwingscomposities (zie onderstaande afbeelding).

afbeelding "i_NL.IMRO.0858.BPcentrum-VA01_0018.png"

Figuur 16: beeldbepalende bebouwingscomposities (met geel aangegeven), volgend uit de welstandsnota

5.1.2 Groenstructuur

Het structurele groen in het plangebied is als 'Groen' bestemd.Groen van ondergeschikt belang is opgenomen in de verkeersbestemming. Binnen deze verkeersbestemming is herinrichting mogelijk.

5.1.3 Verkeer

Voor wat betreft bestaande verkeerstructuur is deze als zodanig bestemd in voorliggend bestemmingsplan. Binnen deze verkeersbestemming is herinrichting mogelijk. Eveneens is binnen de bestemming Verkeer de mogelijkheid geboden voor het houden van evenementen.