direct naar inhoud van 8.2 Inspraak
Plan: Braken - Bunders
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPbrakenbunders-VA01

8.2 Inspraak

Ingevolge de inspraakverordening is het voorontwerpbestemmingsplan Braken - Bunders voor de inwoners van de gemeente Valkenswaard en voor de in de gemeente belanghebbende natuurlijke- en rechtspersonen van 10 februari tot en met 9 maart 2011 ter inzage gelegd. Gedurende deze periode konden zowel mondeling als schriftelijk inspraakreacties ten aanzien van het voorontwerpbestemmingsplan naar voren worden gebracht. Tevens is het voorontwerpbestemmingsplan Braken - Bunders tijdens een inloopavond toegelicht. Tijdens de inspraakperiode zijn elf inspraakreacties naar voren gebracht. De ingekomen inspraakreacties zijn verwerkt en opgenomen in het inspraakverslag. Het inspraakverslag is opgenomen in bijlage 1.