direct naar inhoud van 8.1 Overleg
Plan: Braken - Bunders
Status: vastgesteld
Plantype: bestemmingsplan
IMRO-idn: NL.IMRO.0858.BPbrakenbunders-VA01

8.1 Overleg

In het kader van het overleg als bedoeld in artikel 3.1.1 van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) is het voorontwerpbestemmingsplan Braken - Bunders voorgelegd aan de volgende instanties:

  • 1. VROM-inspectie;
  • 2. Provincie Noord-Brabant;
  • 3. Waterschap De Dommel;
  • 4. SRE.

Van het gevoerde overleg is op grond van artikel 3.1.1 Bro een verslag gemaakt. Het inspraakverslag is als bijlage opgenomen.